Logo của Orkut về kỳ nghỉ năm 2008


Mãi tới hôm 25/12 trên trang chủ Orkut mới đăng logo mới mừng mùa lễ năm nay với lời nhắn Happy Holidays!
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post