Google Street View có mặt khắp nước Mỹ

Sau khi cung cấp chức năng Street View ở Úc, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Pháp, Italy, và New Zealand, thì đến hôm nay Google vừa tuyên bố họ đã "phủ sóng" toàn bộ nước Mỹ qua chức năng Street View trong dịch vụ Google Maps. Một số tiểu bang được cập nhật trong lần này có thể kể đến như Maine, West Virginia, North Dakota, và South Dakota. Như vậy đến bây giờ có thể nói người dùng có thể đi đến bất kỳ đâu trên lãnh thổ nước Mỹ qua chức năng xem đường phố của Google.


View Larger Map

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post