Google Reader thay đổi giao diện

Trong lần thay đổi này của Google Reader bạn có thể thấy được 1 giao diện sáng và mượt mà hơn. Bạn có thể xem 2 bức ảnh dưới đây để thấy được sự thay đổi.

Giao diện cũ


Giao diện mới

Để xem thêm các thay đổi trong lần này bạn có thể vào trang blog của Google Reader.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

2 Comments

Previous Post Next Post