Google Maps hỗ trợ xem Street View trên Nokia S60 và Windows Mobile


Theo Google Mobile thì họ đã hỗ trợ người dùng điện thoại Nokia S60 và Windows Mobile. Google muốn mọi người có thể dùng chức năng xem ảnh đường phố này trên mọi loại điện thoại phổ thông khác.
Để sử dụng bạn truy cập vào trang Google Maps for mobile phiên bản 2.3 hay truy cập vào m.google.com/maps bằng trình duyệt của điện thoại.


Xem đoạn video giới thiệu
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post