Google Friend Connect chính thức ra mắt


Sau khi bắt đầu sử dụng thử nghiệm dịch vụ Google Friend Connect ( bằng cách gửi thư mới ) vào tháng 5/2008 thì ngày hôm qua Google thông báo họ chính thức mở của dịch vụ này đến tất cả mọi người. Ngay từ bây giờ các webmaster có thể chèn các tiện ích của Google Friend Connect vào website, blog của mình.
Người dùng không nhất thiết phải đăng ký 1 tài khoản mới khi vào 1 trang web nào đó mà họ có thể đăng nhập bằng cách sử dụng tài khoản Google, Yahoo, AOL hay một OpenID. Họ cũng có thể nhập khẩu một hồ sơ và danh sách của bạn bè từ một mạng xã hội, nhưng chỉ được lựa chọn Google Talk, Orkut và LinkedIn.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post