Gửi thiệp điện tử bằng YouTube

Thực ra YouTube đã giới thiệu tính năng gửi thiệp điện tử từ năm ngoái cơ nhưng đến cuối năm nay họ quyết định mở của dịch vụ trở lại với nhiều giao diện đẹp hơn. Để tạo 1 bức thiệp bạn vào http://www.youtube.com/greetings để thực hiện. Cũng nhân dịp cuối năm Google đã kịp bổ sung thêm rất nhiều bài hát về Giáng sinh cho bạn chọn lựa tại AudioSwap.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post