YouTube Thụy Điển có phiên bản tiếng Anh

Theo Google Thụy Điển thông báo thì đã có phiên bản tiếng Anh của YouTube Thụy Điển tại http://se.youtube.com
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post