YouTube thử nghiệm xem video chất lượng cao

YouTube đã cung cấp một tùy chọn để xem một số đoạn video với chất lượng cao bằng cách thêm &fmt = 18 vào cuối các URL của đoạn video. Nếu bạn thêm &fmt = 22, vào cuối một đoạn video YouTube để xem phim với chất lượng cao hơn, có thể xem rõ ở chế độ toàn màn hình. Ta thử làm phép so sánh 3 đoạn video dưới đây:

http://www.youtube.com/watch?v=zlfKdbWwruY (định dạng chuẩn - mono, phân giải: 320x180)
http://www.youtube.com/watch?v=zlfKdbWwruY&fmt=18 (stereo, phân giải: 480x270)
http://www.youtube.com/watch?v=zlfKdbWwruY&fmt=22 (định dạng mới - stereo, phân giải: 1280x720)

Còn dể nhúng đoạn video có chất lượng hình ảnh cao bạn chỉ cần thay "http://www.youtube.com/v/VIDEO_ID" bằng "http://www.youtube.com/v/VIDEO_ID&ap=%2526fmt%3D18" hoặc "http://www.youtube.com/v/VIDEO_ID&ap=%2526fmt%3D22" trong đoạn mã YouTube.

Thật không may là định các đoạn video có chất lượng cao ( fmt=22 ) là rất ít vì nó là thử nghiệm mới và hầu hết mọi người đều nén các đoạn video lại để đăng lên YouTube.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post