Tết Thiếu nhi ở Ấn Độ
Google Ấn Độ vừa cho đăng logo mới về ngày Tết Thiếu nhi ở quốc gia này. Nếu bạn để ý thì Google đã sử dụng logo này khá nhiều lần rồi. Không biết họa sĩ vẽ bó bị bí ý tưởng không nhỉ?
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post