Truyện kể Genji


Trang chủ Google Nhật Bản có đăng logo kỷ niệm 1000 năm cuốn tiểu thuyết Truyện kể Genji của nữ văn sĩ Murasaki Shikibu ra đời.

Đọc thêm về: Truyện kể GenjiMurasaki Shikibu.


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post