Sinh nhật nhạc sĩ Văn Cao
Hôm nay 15/11 đúng 85 ngày sinh của cố nhạc sĩ Văn Cao, Socbay.com có đăng logo mới kỷ niệm ngày này.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về nhạc sĩ Văn cao tại Wikipedia.org.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post