Phóng to liên kết trong Google Search

Google vừa thủ nghiệm tính năng phóng to kết quả tìm kiếm trong Google Web Search.

Để sử dụng thử bạn truy cập vào Google Experimental tìm đến mục Accessible View bấm Join this experimental. Tại đây bạn có thể sử dụng bàn phím để di chuyển
ví dụ như:
phím J hoặc mũi tên xuống: Chuyển đến kết quả tiếp theo.
phim K hoặc mũi tên lên: Trở lại kết quả trước.
Enter: Chọn mở.
và rất nhiều phím tắt nữa chờ bạn khám phá.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post