Phiên dịch feed trong Google Reader

Google Reader vừa bổ sung thêm tính năng phiên dịch các feed, qua thử nghiệm của Tôi Yêu Google thì chưa thể dịch các feed sang được tiếng Việt nhưng có thể dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Để sử dụng tính năng mới này bạn tìm đến phần mình theo dõi bấm Feed Settings... > Translate into my language

Bằng việc sử dụng Google Translate trong việc dịch này nên ta có quyền hi vọng đến một ngày nào đó Google sẽ sớm cho thêm tiếng Việt của mình vào danh sách ngôn ngữ chính thức hỗ trợ.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post