Google đã tôn trọng bản quyền

Hôm nay vô tình mình tìm kiếm bằng Google với từ khóa "xilisoft video converter serial" thì thấy trong trang kết quả có dòng chữ:
"Đáp lại khiếu nại chúng tôi nhận được theo Đạo luật về Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số của Mỹ (US Digital Millennium Copyright Act), chúng tôi đã loại bỏ 1 kết quả khỏi trang này. Nếu muốn, bạn có thể đọc khiếu nại DMCA làm phát sinh việc loại bỏ này tại ChillingEffects.org."
Qua tìm hiểu thấy rằng Google đã tuân thủ Đạo luật về Bản quyền nên loại bỏ các trang web cung cấp các phần mềm bất hợp pháp. Đây là bước đi cần thiết của Google nếu không muốn dính vào các vụ kiện cáo sau này nhưng lại là tin buồn cho người sử dụng vì họ đã bị loại bớt 1 phần kết quả tìm kiếm nên gây chút khó khăn.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post