Google Street View cho Seattle, Washington D.C., Baltimore

Google đã thông báo trên blog của mình là họ vừa cho ra mắt công cụ xem Street View trên Maps ở các thành phố Seattle, Washington D.C., Baltimore.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post