Google Product Search thêm thông tin về thuế và vận chuyển

Google Product Search ( được biết với tên gọi khác là Froogle ) đã thêm các thông tin về thuế và giá vận chuyển cho hàng hóa được bán trên dịch vụ này qua việc người dùng khai báo địa điểm nhận hàng của họ.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post