Google Image Search đăng ảnh của LIFE

Theo thông báo trên blog của mình Google đã đạt được thỏa thuận lưu trữ các bức ảnh chưa được công bố từ bộ sưu tập LIFE của 3 nhà nhiếp ảnh Alfred Eisenstaedt, Gjon Mili, và Nina Leen. Bộ ảnh LIFE này đang được Google số hóa khoảng 20% là sẽ tăng lên trong thời gian tới ( 10 triệu bức ảnh ).


Một cách khác để tìm kiếm ảnh từ LIFE là bạn vào Google Image Search, gõ từ khóa có cấu trúc từ khóa_source:life là xem được.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post