Google Contacts đồng bộ hóa với Blackberry

Theo tin từ Google thì họ đã cho phép người dùng đồng bộ hóa công cụ Google Contacts với điện thoại Blackberry. Để sử dụng bạn truy cập vào http://www.google.com/mobile/blackberry/sync.html hay vào m.google.com/sync từ Blackberry để cài đặt ứng dụng này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post