Dùng Google Translate trong MS Word & Outlook 2007


MS Word & Outlook Translator là một tiện ích cho MS Word & Outlook 2007 nhằm giúp người dùng sử dụng công cụ phiên dịch Google Translate ngay trong MS Word & Outlook 2007. Đây là một sản phẩm của Mostafa Mohamad.
Download tại đây hoặc tại đây.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post