Các địa chỉ dịch vụ của Google được tối ưu hóa cho iPhone

Sau đây là danh sách các địa chỉ web các dịch vụ của Google được tối ưu hóa dành cho iPhone được tổng hợp bởi Alex Chitu.
Trang chủ Google: http://www.google.com/m/gp
Google Apps homepage - http://www.google.com/m/a/YOUR_DOMAIN
* iGoogle - http://www.google.com/ig/i
* Gmail - http://mail.google.com/mail/x/gdlakb-/gp/
* Google Calendar - http://www.google.com/calendar/gp
* Google Reader - http://www.google.com/reader/i/
* Google Docs - http://docs.google.com/m?iphone=true
* Google Talk - http://talkgadget.google.com/talkgadget/m
* Google News - http://www.google.com/m/news/i

Một tin nữa từ Vnexpress là iPhone tìm kiếm bằng giọng nói nhờ Google.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post