Bình chọn logo Google Mexico

Với chủ đề "Những gì tôi muốn Mexico" , Google Mexico đã tổ chức cuộc thi thiết kế logo cho trang chủ Google của mình. Hiện đang trong giai đoạn bình chọn ở 3 nhóm tuổi: từ 6-9. từ 10-12, từ 13-15.
Sau đây là một số logo mà Tôi Yêu Google muốn giới thiệu cho mọi người cùng xem.

Tác giả: Diana Leticia Castañeda Rocha
Trường: Gral. González Ortega
Lứa tuổi: 6-9.


Tác giả: Ximena González Morales
Trường: Centro Escolar Educación Siglo XXI
Lứa tuổi: 10-12.Tác giả: Alexa del Rocío Alcántara Guerrero
Trường: Instituto América
Lứa tuổi: 13-15.


Bạn cũng có thể vào Doodle 4 Google Mexico để bình chọn.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post