Bộ lọc loại tập tin trong kết quả Google Video

Google Video vừa thêm một tùy chọn mới ở trang tìm kiếm nâng cao, bạn có thể lọc bỏ các loại tập tin không mong muốn như ASF, AVI, FLV, M4V, MPV, MP4, MPG hoặc WMV trong kết quả tìm kiếm của mình.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post