Xem phim ở thời điểm định trước và Tìm kiếm trong khung hình của YouTube

Trong bài viết này mình sẽ thông báo 2 tin mới về YouTube. Thứ nhất là cách để xem phim trên YouTube tại 1 thời điểm định trước, có nghĩa là ta sẽ xem phim tại một thòi điểm mà ta thích mà không phải xem đoạn phim từ đầu. Cách làm là bạn chỉ cần thêm chữ #t=XXmYYs trong đó XX là số phút còn YY là số giây sau thời điểm đoạn phim bắt đầu chiếu. Ví dụ bạn xem đoạn video TechCrunch Swype 50 bắt đầu từ 1 phút 45 giây trở đi tại http://www.youtube.com/watch?v=1bibCui3lFM#t=1m45s. Cũng liên quan đến vấn đề này, trước đây Tôi Yêu Google cũng đã giới thiệu cách Nhúng 1 phần video ở YouTube vào blogRạp hát YouTube.

Phần thứ 2, Tôi Yêu Google muốn giới thiệu chức năng mới của YouTube là YouTube cho phép người dùng tìm kiếm video ngay trong khung hình của mình mà không phải mất công vào trang chủ, cách này khá thú vị, khi đó ta có thể tìm kiếm video ngay ở các khung hình được nhúng vào blog hay website.

Để thấy được chức năng đó bạn hãy xem hết đoạn phim thì mới xuất hiện.
Bạn có thể thử ngay tính năng đó ở đoạn video dưới đây

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post