Thêm Calendar, Docs và Gadget vào Gmail

Để tăng thêm tính năng cho hộp thư của mình Google đã cập nhật 3 tiện ích trong thẻ Labs. Để sử dụng bạn vào Settings > Labs > Chọn Enable ở các mục Google Calendar gadget, Google Docs gadget, Add any gadget by URL rồi bấm Save Changes.
Với Google Calendar gadget và Google Docs gadget là 2 tiện ích bổ sung các ứng dụng Google Calendar và Google Docs vào Gmail.


Đây được coi như sự bổ sung cần thiết khi mà hồm thư Yahoo đã có từ lâu mà Gmail lại thiếu. Tại sidebar ta sẽ được cung cấp hộp chọn nhanh để đến các ứng dụng đó.
Ứng dụng thứ 3 mang tên Add any gadget by URL nghĩa là thêm 1 ứng dụng khác từ 1 địa chỉ web, Gmail chấp nhận bất kỳ 1 gadget nào ( ví dụ gadget YouTube Video: http://www.google.com/ig/modules/youtube_videos.xml ). Khi ta bật chức năng này lên thì trong Settings sẽ được cung cấp thêm 1 thẻ Gatgets, ta dán dường dẫn đến gadget đó và bấm Add, ngay lập tức sẽ có thành phần mới bên sidebar.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post