Soạn thư trả lời trước trong Gmail

Gmail lại tiếp tục cập nhật thêm tính năng mới trong Thẻ Labs của Gmail. Nếu bạn phải trả lời các thư với nội dung giống nhau thì việc viết thư hay gửi tin nhắn đến 1 nhóm bạn thì quả hơi vất vả nhưng với chức năng mới này của Gmail thì bạn không phải lo điều đó. Bạn chỉ cần soạn 1 thư mẫu rồi có thể gửi cho ai đó bất kể lúc nào.
Đăng nhập vào Gmail > Settings > Labs, chọn Enable trong mục Canned Responses rồi bấm lưu lại.

Tiếp theo bạn vào soạn thư mẫu rồi lưu lại bằng cách bấm Canned Responses > Save.
Vậy là từ nay mỗi khi soạn thư hay trả lời thư có nội dung giống với thư soạn mẫu thì bạn bấm Canned Responses ngay dưới tiêu đề thư để chọn thư mẫu hoặc soạn 1 thư mẫu mới.

Ta nên kết hợp với chức năng của Bộ lọc với chức năng mới này để đạt được hiệu quả cao hơn.
Tuy chưa cập nhật thẻ Labs trong Gmail tiếng Việt nhưng ta có thể sử dụng bằng cách chuyển sang giao diện tiếng Anh để bật chức năng đó rồi lại chuyển về tiếng Việt để dùng.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post