Picasa 3 cho máy tính Linux

Google vừa cập nhật phiên bản Picasa 3 cho Linux ở dạng beta. Ở phiên bản này bạn có thể đồng bộ hóa với Picasa Web Albums, chỉnh sửa ảnh, thêm thủy ấn cho ảnh, quản lý tập tin tốt hơn... Nếu bạn muốn thử tải bản Picasa cho Linux này thì hãy vào picasa.google.com/linux.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post