Phòng chống ung thư vú ở Phụ nữ

Trước đây mình cũng đã giới thiệu sự kiện ngày phòng chống ung thư vú được Yahoo! Mỹ và Yahoo! Nhật Bản kỷ niệm bằng 2 logo hoàn toàn khác nhau. Tiếp tục sự kiện này trên trang chủ Yahoo! Telemundo cũng có logo để nói đến sự kiện này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post