Orkut trên iPhone

Bạn đang dùng iPhone? Bạn muốn giữ liên lạc với bạn bè ngay cả khi đăng xuất ra khỏi Orkut? Nếu vậy bạn sẽ rất vui khi biết rằng Google đã tạo ra phiên bản cho iPhone. Bây giờ bạn có thể thoải mái sử dụng Orkut để giữ liên lạc với bạn bè giống như bạn sử dụng trên máy tính.
Với phiên bản này bạn có thể:
- Cá nhân hóa trang chủ với các biểu tượng tình trạng, cập nhật thông tin từ bạn bè, nhắc nhở ngày sinh nhật...
- Đọc và viết các mẩu tin trong sổ lưu niệm.
- Gọi cho bạn bè với 1 cú nhắp chuột.
- Đầy đủ chức năng tìm kiếm cho bất cứ ai trên Orkut để bạn có thể thêm mới như bạn bè bạn gặp mặt họ.
- Xem ảnh toàn màn hình.


Chỉ cần nhập http://m.orkut.com vào trình duyệt trên iPhone của bạn là bạn có thể bắt đầu thưởng thức đầy đủ các tính năng của Orkut.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post