Nền cộng hòa thứ năm của Pháp


Hôm nay 4/10/2008 trên trang chủ Google Pháp có đặt logo mừng ngày Cộng hòa thứ năm của Pháp.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post