Google thêm liên kết Giải pháp Kinh doanh


Google Việt Nam vừa bổ sung thêm liên kết Giải pháp Kinh doanh vào trang chủ www.google.com.vn, đặc biệt trang Giải pháp Kinh doanh đã được Việt hóa hoàn toàn. Không những vậy các mục khác như Giới thiệu về Google, Chương trình Quảng cáo cũng được Việt hóa.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post