Google Street View có thêm nước Pháp

Trước đây Google Street View đã có ở Pháp nhưng chỉ phục vụ cho Tour de France mà thôi nhwung đến nay Google đã bổ sung thêm 5 thành phố của nước Pháp vào bản đồ của mình đó là Paris, Lyon, Marseille, Nice, LilleToulouse.
Bạn có thể tham quan Paris qua các địa danh nổi tiếng như Champs-Élysées, Place de la Concorde, Basilique du Sacré-Cœuror hoặc Jardin du Luxembourg.
Ví dụ bạn có thể xem Street View ở cầu Tournelle‎:

Xem Bản đồ cỡ lớn hơnHung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post