Google ra mắt Trình quản lý Quảng cáo


Trình quản lý Quảng cáo Google là giải pháp quản lý quảng cáo được lưu trữ có thể giúp bạn bán, lập biểu, phân phối và đo lường tất cả khoảng không quảng cáo được bán trực tiếp và khoảng không quảng cáo dựa trên mạng.

* Giao diện người dùng đơn giản, trực quan: Giảm thời gian đào tạo và các bước giao dịch bằng cách đơn giản hoá việc gắn thẻ và quản lý khoảng không quảng cáo.
* Google cung cấp dữ liệu nhanh và đáng tin cậy
Bảo đảm phân phối quảng cáo nhanh hơn và ít khác biệt về báo cáo hơn.
* Tiết kiệm chi phí đáng kể!
Không phải trả chi phí cơ sở hạ tầng CNTT, chi phí bảo dưỡng, hay chi phí băng thông.


Trình quản lý Quảng cáo Google phân phối tất cả khoảng không quảng cáo được bán trực tiếp và khoảng không quảng cáo dựa trên mạng.

Điều thú vị là Trình quản lý Quảng cáo này có cả ngôn ngữ tiếng ViệtViệt Nam Đồng đã được chấp nhận.


Để hiểu rõ hơn mình sẽ đăng các tính năng của Trình quản lý Quảng cáo của Google.
Các Tính năng:
Quản lý khoảng không quảng cáo

* Cấp độ khoảng không quảng cáo: Xác định khoảng không quảng cáo ở các cấp độ nhỏ sao cho hiệu quả hơn trong việc tạo và giao dịch chi tiết đơn hàng. Sử dụng vùng quảng cáo để tạo thẻ Trình quản lý Quảng cáo cho các trang của bạn, vị trí quảng cáo để nhóm các vùng quảng cáo có liên quan và sản phẩm quảng cáo để nhóm và bán các gói khoảng không quảng cáo với cùng một giá và tiêu chí nhắm mục tiêu.
* Theo dõi khoảng không quảng cáo sẵn có: Dễ dàng xác nhận xem hiển thị quảng cáo có sẵn cho các ngày, vị trí và tiêu chí nhắm mục tiêu cụ thể hay không. Tránh đăng ký trước quá nhiều và bán rẻ.
* Tạo và quản lý thẻ quảng cáo đơn giản: Sao chép và dán các thẻ trực tiếp vào trong HTML của bạn. Không cần thiết phải làm lại thẻ cho trang web khi bạn thay đổi cách bán khoảng không quảng cáo của mình. (Yêu cầu đang sẵn có: thẻ khung nội tuyến).

Tối ưu hoá lợi nhuận

* Tuỳ chọn Tích hợp AdSense: Hãy sử dụng AdSense để lấp đầy khoảng không quảng cáo chưa bán hay cạnh tranh về giá với những mạng quảng cáo khác.

Nhắm mục tiêu quảng cáo

* Các tuỳ chọn nhắm mục tiêu có sẵn: Nhắm mục tiêu quảng cáo đến vị trí địa lý, ngày và giờ, băng thông, trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, hệ điều hành và tên miền của khách truy cập trang web.
* Tiêu chí nhắm mục tiêu có thể tuỳ chỉnh: Nhắm mục tiêu hiển thị quảng cáo bằng cách gửi cặp giá trị chính tuỳ chỉnh đến Trình quản lý Quảng cáo.

Giao dịch, phân phối quảng cáo và đặt đơn hàng

* Tuỳ chọn phân phối: Chọn một trong năm loại phân phối (duy nhất, hàng đầu, chuẩn, còn lại hay toàn thể) để xác định cách quảng cáo được phân phối tự động.
* Giới hạn tần suất: Thiết lập nhiều cấp độ giới hạn tần suất, nhằm hạn chế số lượng quảng cáo cùng một khách truy cập xem theo phút, giờ, ngày, tuần, tháng hay toàn bộ thời gian.
* Kỹ thuật "rào đón": Phân phối nhiều quảng cáo cùng nhau trên cùng một trang. (Yêu cầu đang có sẵn.)
* Cơ sở hạ tầng của Google được chứng minh: Phân phối quảng cáo và thời gian tải nhanh, đáng tin cậy.
* Hỗ trợ nhiều mô hình giá quảng cáo khác nhau: Chọn từ chi phí cho 1000 lần hiển thị (CPM), chi phí mỗi lần nhấp chuột (CPC) và chi phí mỗi ngày (CPD).
* Tích hợp AdSense (tuỳ chọn): Phân phối quảng cáo trả cao nhất phù hợp bằng cách kích hoạt AdSense.
* Quản lý mạng quảng cáo: Dễ dàng quản lý mạng quảng cáo của bên thứ ba bằng các đơn hàng trên mạng.

Quản lý quảng cáo và đa phương tiện

* Hỗ trợ đa phương tiện: Sử dụng thẻ từ nhiều nhà cung cấp đa phương tiện khác nhau. Tự động phát hiện macro.
* Tự do lưu trữ quảng cáo: Tiết kiệm băng thông và chi phí.
* Hỗ trợ chuyển hướng quảng cáo: Dễ dàng theo dõi quảng cáo từ mạng của bên thứ ba, nhà cung cấp liên kết hay URL khác do bạn cung cấp.

Báo cáo

* Nhiều tuỳ chọn báo cáo: Chạy báo cáo về phân phối đơn hàng, hiệu suất khoảng không quảng cáo hay tổng quan về bán hàng.
* Báo cáo chi tiết: Phân tích báo cáo theo ngày, chi tiết đơn hàng, vị trí, nhà quảng cáo và các danh mục khác.
* Tạo báo cáo nhanh: Tạo báo cáo chỉ trong vài giây.
* Giao diện tương tác: Sắp xếp dữ liệu, thêm hay xoá cột, xem lại tập con dữ liệu khác nhau và thực hiện các chỉnh sửa khác mà không cần thoát ra khỏi trang hay chạy báo cáo mới.
* Hội đồng Đánh giá Phương tiện (MRC) đã công nhận: Cảm thấy tự tin trong quá trình ước lượng số lần hiển thị quảng cáo của Trình quản lý Quảng cáo Google, được công nhận bởi Hội đồng Đánh giá Phương tiện hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của Cục Quảng cáo Tương tác.

Giao diện người dùng

* Chức năng tìm kiếm: Xác định đơn hàng, khoảng không quảng cáo hay dữ liệu của nhà quảng cáo từ bất kỳ trang nào trong Trình quản lý Quảng cáo.
* Quy trình công việc trực quan: Tạo đơn hàng, chấp nhận đơn hàng và xem lại trạng thái các đơn hàng nhanh chóng và dễ dàng. Giảm thời gian đào tạo và các bước giao dịch.
* Tích hợp các kênh AdSense: Nhập kênh AdSense hiện có của bạn vào Trình quản lý Quảng cáo (tuỳ chọn).
* Hỗ trợ phiên trình duyệt: Sử dụng nút 'Quay lại' của trình duyệt và các điều hướng có sẵn khác mà không mất dữ liệu.

Quản trị

* Điều khiển truy cập: Cài đặt nhiều quyền xem và chỉnh sửa khác nhau cho nhóm của bạn.
* Liên hệ với tổ chức: Lưu trữ và quản lý thông tin nhà quảng cáo và công ty đại lý.
* Ngôn ngữ quốc tế và hỗ trợ hiện tại: Sử dụng Trình quản lý Quảng cáo Google bằng ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ của bạn.


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post