Google năm 2001


Theo thông tin từ blog của Google thì Google cho phép bạn quay trở lại tháng 1 năm 2001 để sử dụng công cụ tìm kiếm Google. Bạn truy cập vào http://www.google.com/search2001.html dể sử dụng. Chắc hẳn bạn sẽ rất bất ngờ đấy.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post