Google Maps cung cấp thông tin về bầu cử

Google Maps vừa cung cấp 1 dịch vụ tìm kiếm thông tin về địa điểm bầu cử tổng thống Mỹ qua bản đồ của mình. Bạn vào http://maps.google.com/vote để xem và đăng ký thông tin cá nhân ở điểm bỏ phiếu gần nhà nhất. Ngoài ra còn có phiên bản cho điện thoại di động tại http://m.google.com/elections.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post