Google In Quotes - So sánh các quan điểm


Google Labs vừa cho ra mắt dịch vụ Google In Quotes, đây là công sự giúp người dùng có thế so sánh các quan điểm, phát biểu của các chính trị gia nước Mỹ về các vấn đề chăm sóc sức khỏe, thuế, môi trường...
Dịch vụ Google In Quotes này sử dụng tính năng của Google News.

Bạn có thể chi tiết hơn nhé.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post