Google Earth trên iPhone

Sau một loại các sản phẩm của Google được phát triển phiên bản cho iPhone như GTalk, Google Translate, Google Reader, Orkut thì nay Google Earth cũng được Google đưa vào danh sách đó.

Để sử dụng Google Earth trên iPhone bạn hãy vào App Store in iTunes bằng chính iPhone của mình và download Google Earth bằng cách tìm với từ khóa "Google Earth".
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

3 Comments

Previous Post Next Post