Google Adsense cho game

Google vừa phát hành Adsense cho game được gọi là Google In-Game Advertising. Đây là cách cho Google quảng cáo trong chữ, hình ảnh, video được tích hợp sẵn vào các trang web cung cấp game dạng flash. Hiện nay các nhà sản xuất game tham gia vào hệ thống bao gồm Konami, Playfish, Zynga, and Demand Media và sẽ tiếp tục mở rộng trong tương lai.Cũng liên quan đến lĩnh vực quảng cáo thì Google Nga có ra mắt trang tìm kiếm quảng cáo tại www.google.ru/ppob.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post