Giới hạn tìm kiếm trong Google Image Search

Google Image Search mới cho vào phần Tùy chọn nâng cao phần tìm kiếm nội dung trong bức ảnh. Đây là cách để bạn thu hẹp kết quả tìm kiếm và dễ dàng tìm được nội dung mình muốn trong bức ảnh hơn. Để sử dụng vào vào Google Image Search, chuyển qua mục Advanced Image Search rồi chọn Photo content là xong.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post