Chèn chân trang và đầu trang vào văn bản trong Google Docs

Việc chèn chân trang và đầu trang không có gì lạ khi bạn sử dụng MS Office nhưng tính năng này mới chỉ được bổ sung thêm vào phần soạn thảo văn bản trong bộ công cụ văn phòng Google Docs. Để thực hiện ta vào Chèn > Chân trang ( hoặc Đầu trang )

Ngay lập tức có 1 hộp thoại cho phép ta gõ chữ để chèn vào văn bản. Quá dễ phải không?Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post