Bầu cử ở Canada


Sáng nay mình đã giới thiệu Yahoo! Logo về cuộc Bầu cử ở Canada, cũng trong ngày hôm nay 14/10 trên trang chủ Google Canada cũng đăng 1 logo về sự kiện này.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post