Vào thu


Hùng vừa giới thiệu logo của Google về Chào xuân ở Nam Mỹ, thì đến hôm nay 22/9 trên trang chủ Google Anh Quốc, Google Italy, Google Pháp, Google Tây Ban Nha, Google Áo, Google Bỉ và một số nước châu Âu khác có đăng logo chào mừng ngày vào thu ở lục địa già này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post