Về thoải thuận giữa Google và Yahoo! trong quảng cáo trực tuyến

Theo Google thì sự kiện hợp tác giữa Google và Yahoo! đã gây ra nhiều hiểu lầm trong cộng đồng. Đến hôm qua, đã lập 1 trang web có tên YahooGooglefacts để cung cấp nhiều thông tin hơn cho người đọc và giải thích tại sao nó lại mang lại lợi ích cho khách hàng - những người quảng cáo và những nhà xuất bản.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post