....và quốc khánh Cộng hòa Guatemala


Năm nay là Quốc khánh lần thứ 187 của Cộng hòa Guatemala ( 15/09/1821 - 15/9/2008 ). Google Guatemala cũng chúc mừng sự kiện này bằng 1 logo hoàn toàn mới.


Xem thêm thông tin tại Wikipedia.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post