Tết Trung thu

Thật tình cờ hôm nay Google Việt Nam đã có 1 logo chúc mừng Tết Trung thu của Việt Nam, đặc biệt hơn là cùng một ngày lễ nhưng lại có những 3 logo khác nhau. Có lẽ đây là điều khác biệt hiếm có của Google. Khi Google Việt Nam trưng logo này

Logo trên Google Việt Nam
Thì ở các quốc gia châu Á khác như Trung Quốc, Đài Loan, HongKong, Nhật Bản, cũng có tết Trung thu nhưng Google lại trưng ra 1 logo khác hoàn toàn. Có lẽ để bù đắp cho mong mỏi của người Việt Nam là có 1 logo đầu tiên cho riêng mình.

Logo trên Google của các nước Đông Á khác
Không chỉ Việt Nam được ưu tiên như vậy mà đất nước Hàn Quốc cũng có 1 logo cho riêng mình.

Logo trên Google Hàn QuốcHung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post