Trung tâm Bảo mật của Google bằng tiếng Việt

Chỉ mới đây thôi, Google đã thêm liên kết Chính sách Bảo mật Privacy vào trang chủ Google.com của mình. Nhưng trong lần ra mắt đó không hề có bản tiếng Việt nên chúng ta không thấy mục đó trong Google Việt Nam . Nhưng mới đây qua những gì mà mình theo dõi thì Google đã có trang Trung tâm Bảo mật, Chính sách Bảo mật, Điều khoản Dịch vụ bằng tiếng Việt. Mặc dù các liên kết này không được đặt trên trang chủ www.google.com.vn thì ta vẫn có thể xem chúng tại các liên kết trên.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post