Tạo Google Profiles


Google Profiles là một trang thông tin cá nhân về những người sử dụng Google tự viết về cá nhân họ, người dùng sẽ điền các thông tin về cá nhân mình để trả lời các câu hỏi như: tên, nickname, nơi ta lớn lên, nơi đang sống, nghề nghiệp, đang làm việc cho công ty, viết vài dòng về bản thân,... Đặc biệt là câu hỏi Những cái gì mà bạn không thể tìm kiếm với Google? Có lẽ đây là câu hỏi mở nhằm giúp Google ngày càng hoàn thiện mình hơn.
Còn nếu bạn muốn thông tin cá nhân của mình được mọi người trên internet tìm được thì chọn Show full name publicly so people can find you, hoặc bạn cần thay đổi hình ảnh cá nhân hãy chọn Change photo. Cuối cùng bấm Save để lưu lại.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post