Tàn phá YouTube


Khởi đầu ngày mới bằng cách phá Youtube cái nào. Đố bạn hiểu được tại sao lại thế!!!
Chi tiết xem tại: Wario Land: Shake It!

Cám ơn bác Đầu Cọ đã có phát hiện hay nhất trong tháng.

Bài viết được đăng lại trên I Love Google.
Bạn có thể xem nhiều video tại http://www.youtube.com/experiencewii
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post