Sử dụng nhiều tài khoản Google trên Google Chrome

Nếu như các trình duyệt khác bạn không thể sử dụng 2 tài khoản Google trên cùng một trình duyệt, nếu bạn đăng nhập 2 tài khoản cùng lúc thì 1 trong 2 sẽ phải đăng xuất. Nhưng bây giờ ta có thể sử dụng cùng lúc 2 tài khoản Google trên Chrome mà không gặp phải vấn đề gì. Lúc này chúng ta có thể liền một lúc vào 2 hộp thư Gmail khác nhau rồi.


Nhưng nếu bạn cứ mở 2 tab theo cách bình thường thì không thể dùng được, lúc này bạn sẽ phải mở theo kiểu Truy cập nặc danh bằng cách bấm tổ hợp phím Ctrl+Shift+N. Vậy truy cập nặc danh là gì?
Theo Google Truy cập nặc danh là các trang bạn xem trong cửa sổ này sẽ không xuất hiện trong lịch sử trình duyệt hoặc lịch sử tìm kiếm, đồng thời các trang này sẽ không để lại dấu vết nào khác, ví dụ như cookie, trên máy vi tính của bạn sau khi bạn đóng cửa sổ nặc danh. Tuy nhiên, bất kỳ tệp tin nào bạn tải xuống hoặc dấu trang bạn tạo sẽ được giữ lại.

Truy cập nặc danh không ảnh hưởng đến hoạt động của mọi người, máy chủ hay phần mềm khác. Cảnh giác:
Các trang web thu thập hoặc chia sẻ thông tin về bạn
Nhà cung cấp hoặc người cho thuê dịch vụ Internet theo dõi các trang bạn truy cập
Phần mềm độc hại theo dõi thao tác gõ phím của bạn để trao đổi miễn phí các biểu tượng mặt cười
Việc theo dõi của các đại lý bí mật
Những người đứng đằng sau bạn.
Khi bấm Ctrl+Shift+N thì một của sổ mới hiện ra và bạn sử dụng tài khoản Google bình thường.
Nếu bạn chú ý thì ở cử sổ mới này sẽ có biểu tượng "một khuân mặt kín".

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post