Quốc tế thiếu nhi


Ngày 20/9 vừa qua, trên Google Đức có đăng 1 logo mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi trên đất nước Đức.


Theo: I Love Google

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post