Quốc khánh Mexico


Tiếp tục chúc mừng ngày độc lập các quốc gia Trung Mỹ của Google, hôm nay trên trang chủ Google Mexico cũng có 1 logo chúc mừng Quốc khánh lần thứ 198 của đất nước Mexico ( 16/9/1810 - 16/9/2008 ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post